Termoizolacija - perlit u građevinarstvu

TERMOIZOLACIJA – Opšti trend u građevinarstvu u svetu je da se koriste prirodni, ekološki prihvatljivi materijali, te je Perlit kao takav našao široku primenu.

TERMOIZOLACIJA – PERLIT – prirodan alumosilikatni materijal vulkanskog porekla.

Ekspandiranjem na visokim temperaturama dobija se materijal sa odličnim termoizolacionim osobinama, vrlo postojan, vremenom ne gubi svojstva kao drugi termoizolacioni materijali i izdržava visoke temperature (preko 1.000 ˚C).

Kao takav koristi se za:

- termoizolacija zidova
  * Za proizvodnju termo maltera za termoizolaciju fasada.
  *Perlit se koristi kao punilac u izradi sendvič zidova.
  * Termoizolacija fasadnih zidova – suva ugradnja – uduvavanjem (kao punilac).
  * Izrada protiv požarnih pregrada i vrata.
- termoizolacija podova i tavanica
  * Za izradu termičkih lakih betona.
  * Za izradu suvih estriha (suvi termo pod).
  * Za izradu slojeva za pad na ravnim krovovima.
- termička izolacija dimnjaka i dimnjačkih sistema

- za proizvodnju veštačkog kamena

- za termičku izolaciju ciglarskih peći i sušara