O perlitu

Perlit je generičko ime za alumosilikatni materijal vulkanskog porekla.

Sirovi perlit se u prirodi nalazi u obliku stene. U zavisnosti od nalazišta razlikuje se i hemijski sastav perlita.

Dobijanje ekspandiranog perlita

Hemijski sastav perlita je:

SiO2 72 - 78 %

Al2O3 12 - 14 %

Fe2O3 0.5 - 2 %

CaO 1 - 3 %

MgO 1 - 3 %

Na2O 1 - 3 %

K2O 1 - 3 %

Sirovi perlit sadrži 2 – 5% kristalne vode. Nakon mlevenja rude, perlit se izlaže temperaturi od oko 1000°C. Na ovako visokoj temperaturi dolazi do ekspandiranja perlita i povećanja zapremine 20 – 40 puta. Vezana voda isparava i stvara bezbroj mehurića koji obezbeđuju izuzetne karakteristike perlita: porozna struktura, mala težina i bela boja po kojima se perlit razlikuje od ostalih vulkanskih stena.

Primena perlita


Osobine ekspandiranog perlita koje ga čine nezamenjivim u primeni:

- ekološki čist

- mikrobiološki sterilan

- hemijski neaktivan

- pH neutralan