Poslovna edukacija Webiz 2.0


U okviru delegacije "Keramika Jovanović", Termika AD prisustvovala je Webiz 2.0 - Konferencija o poslovnoj primeni interneta.


Webiz je druga po redu konferencija, sa poslovnom edukacijom, koja se održava u Zrenjaninu. Kao predavači, angažovani su, kako domaći, tako i strani eminentni stručnjaci. Razvijamo se i učimo kako bi pomogli našim kupcima i partnerima na što kvalitetniji način.