Merenje veličine čestica metodom difrakcije laserske svetlosti


Počev od 2014. godine Termika A.D. Zrenjanin uz podršku Instituta tehničkih nauka Srpske Akademije nauka i umetnosti vršiće kontrolu kvaliteta svog proizvoda , pomoćnog filtracionog sredstva (Perfit-a) metodom difrakcije laserske svetlosti.


Analize veličina čestica će se vršiti pomoću uređaja Mastersizer2000 firme Malvern Instruments. Optički sistem Mastersizer 2000 (optical bench) prvi je uređaj ove vrste koji može kontinualno da detektuje difraktovanu svetlost od 0.01° do 130°. Ovim sistemom se mogu karakterisati raspodele veličina čestica u širokom opsegu od 0.02 µm do 2000 µm, bez dodatnih menjanja sočiva i dodatne obrade rezultata.

Za svaki od Perfit-a analizom kompozitnog uzorka jednog proizvodnog ciklusa, kupcima je omogućen precizan izveštaj granulometrijskog sastava isporučenog im filtracionog sredstva.

Detaljnije o uređaju možete pogledati na http://www.itn.sanu.ac.rs/oprema-mastersizer.html

Šef službe za kontrolu i razvoj - Zlatko Saravolac