HOBI PERLE 2.50 LAlumosilikatni materijal vulkanskog porekla termički se tretira na visokoj temperaturi pri čemu ekspandira i višestruko povećava svoju zapreminu. Ovako nastali materijal naziva se ekspandirani perlit.

Vrsta poizvoda: 100% ekspandirani perlit

Proizvod: Fabrički pripremljen gotov materjial za poboljšavanje karakteristika zemljišta i hidroponijsko gajenje bilja.

Šifra proizvoda: 6801006

Naziv:HOBI PERLE 2.50 L

PRIMENA

Koristi se u poljoprivredi, hortikulturi, hidroponiji, za ožiljavanje reznica, kao dodatak zemljištu za uzgoj sobnog bilja, za trajno poboljšavanje vodno - vazdušnog režima zemljišta, posebno „teških“ zemljišta.


Dokumenta