SUPERMALVrsta poizvoda: Termoizolacioni materijal

Proizvod: Perlitni malter

Sastav proizvoda: Ekspandirani perlit, Cement, Kreč, Aditivi

Šifra proizvoda: 6801040

Naziv: SUPERMAL

PRIPREMA PODLOGE ZA MALTERISANJE

Shodno normativima i standardima u građevinarstvu, priprema podloge je radnja koja prethodi malterisanju sa ciljem da obezbedi bolju prionljivost maltera. Zidovi od opeke ili bloka moraju biti čisti, bez zaostataka prašine ili masnoće na njima. Spojnice (fuge) moraju biti čiste i oslobođene viška maltera. Zidovi od betona moraju biti oslobođeni svih ostataka oplate i elemenata njenog vezivanja (žice), otprašeni i odmašćeni. Preko svake zidne konstrukcije treba da bude nanešen grubi špric od sejanca (jedinica, A frakcija). Ovaj sloj mora imati dovoljnu čvrstoću i hrapavost da bi mogao da ostvari trajnu čvrstu vezu maltera za podlogu. Treba imati u vidu da ovaj špric treba ugraditi pre malterisanja i da ga nakon ugradnje treba negovati. Za ugradnju maltera preko siporeks blokova treba poštovati preporuke proizvođača siporeks blokova.

SUPERMAL

je malter koji se nanosi samo u jednom sloju do maksimalne debljine od 10 cm. Pakovan je u natron vrećama sadržaja 15 kg. Ova količina je dovoljna za malterisanje 0,85 do 1 m² u debljini od 4 cm. Važno je napomenuti da se prilikom ugradnje SUPERMAL-a, na podlogu, neposredno pre maltera, nanosi špric, na koji se dok je još vodenosjajan nabacuje malter.

PRIPREMA SUPERMAL-a

U 100-litarsku mešalicu sipati sav sadržaj vreće, mešati u suvo 1 minut a potom dodati 13-15 litara vode. Količina vode je dobro određena ako nakon 2-3 minuta mešanja dobijemo homogenu penastu masu. Ne mešati duže od propisanog vremena.

UGRADNJA SUPERMAL-a

Pripremiti podlogu, koju treba malterisati, prema uputstvu za pripremu podloge za malterisanje. Dobro nakvasiti podlogu (nekoliko puta je preliti vodom). Ukoliko zid nije dovoljno pokvašen postoji opasnost da dođe do "pregorevanja" maltera, te da isti otpadne. Na površinu koju želimo malterisati postave se vođice željene debljine malterisanog sloja. Vođice mogu biti drvene i metalne. Pripremiti špric za malterisanje TERMIKAšpric, prema uputstvu za pripremu šprica, ispisanom na vreći. Treba napomenuti da korišćenjem TERMIKAšpric-a dobijate otvoreno vreme rada do 10 puta duže (otvoreno vreme rada oko 2 minuta) nego kada bi ste ga sami pripremali. Ukoliko ste ipak odlučili da sami pripremate špric uradite to po sledećoj recepturi: 3 litra kreča + 3 litra cementa + 6 - 7 litara vode. Pripremljeni špric se nabacuje na pokvašenu zidnu površinu, i dok je još mokar odnosno vodenosjajan nanjega se nabacuje malter za 1 cm deblje od postavljenih vođica. Ako na zidu špric izgubi sjaj treba prestati sa nabacivanjem maltera i ugraditi novi špric preko onog osušenog, pa onda nastaviti sa malterisanjem. Kada se ispuni polje između dve vođice višak maltera iznad vođica se odreže metalnom ravnjačom i to tako što je oslonimo na vođice pod uglom od 45° i povučemo odozdo na gore. Zatim ravnjaču prislonimo uz zid i jednim potezom od dole na gore zaravnamo malter. Nikakvo naknadno dodavanje maltera ili perdašenje nije dozvoljeno. Preporučeno je malterisati svako drugo polje između vođica. Polja koja budu prvo omalterisana, nakon uklanjanja vođica, služe kao vođice za izostavljena polja. Kod malterisanja izostavljenih polja važno je da se špric baci i na bočne strane već omalterisanih polja.

VAŽNE NAPOMENE

Postupak nanošenja maltera je od vrha fasade naniže. U perlitne maltere je zabranjeno dodavati pesak ili drugi agregat. Ne sme se perdašiti drugom vrstom maltera. Vremenski uslovi ugradnje: +5°C do +30°C; od direktnog osunčanja zaštititi senčenjem; ne raditi po jakom vetru. Kod rada sa gotovim suvomešanim malterima u mešalicu obavezno sipati sav sadržaj jedne vreće, ili ceo broj vreća ukoliko se radi velikom mešalicom.


Dokumenta