SUPERBET 3Vrsta poizvoda: Termoizolacioni materijal

Proizvod: Perlitni beton

Sastav proizvoda: Ekspandirani perlit, Cement, Aditivi

Šifra proizvoda: 6801009

Naziv: SUPERBET 3

PRIMENA SUPERBET-a 3

SUPERBET 3 u sebi objedinjuje dobre osobine termoizolacije i nosivosti. Može služiti kao direktna podloga za klasičan parket u bitumenskom premazu ili keramičke pločice u cementnom malteru. Primenjuje se i kao sloj za padiranje i termoizolaciju ravnih krovova. U ovom slučaju obavezno je, sa gornje strane, zaštititi ga hidroizolacijom.

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti čista, otprašena i odmašćena. Istovremeno, mora biti dovoljne nosivosti da primi opterećenje od nadgradnje. Podloga mora štititi perlitni beton od vlage iz tla. To znači da u primenama za podove prizemnih prostorija slojevi ispod termoizolacije moraju sadržati hidroizolaciju. Ukoliko je podloga porozan materijal, mora se kvasiti pre ugradnje betona.

PRIPREMA SUPERBET-a 3

Vreća SUPERBET-a 3 se sipa u građevinsku 100-litarsku mešalicu, meša u suvo oko 1 minut, a zatim se doda 15-17 litara vode i meša 4-5 minuta. Rezultat mešanja je laka penasta masa betona.

UGRADNJA SUPERBET-a 3

Ugradnja se vrši razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona, daje se mogućnost da se po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. U cilju poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je, pre nanošenja betona, po podlozi razliti cementno mleko.

NEGOVANJE SUPERBET-a 3

Pošto je betonska masa penasta i meka, mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. Naglo sušenje se može preduprediti eliminisanjem promaje u betoniranom prostoru, zamračivanjem prozora i spoljnih vrata, prekrivanjem svežeg betona PVC folijom itd. Takođe se preporučuje da se u periodu očvršćavanja beton orošava vodom.

USLOVI UGRADNJE

Temperatura između +5°C i +30°C.

VAŽNE NAPOMENE

Prilikom pripreme SUPERBET-a 3 u mešalicu sipati ceo broj vreća, i ne dodavati ništa sem vode.


Dokumenta