PERFIT PF 220Alumosilikatni materijal vulkanskog porekla termički se tretira na visokoj temperaturi pri čemu ekspandira i višestruko povećava svoju zapreminu. Ovako nastali materijal naziva se ekspandirani perlit. Procesom mlevenja vrši se dimenzionisanje čestica prema granulometrijskim zahtevima korisnika. Ovako dobijeni filtracioni materijal naziva se PERFIT.

Vrsta poizvoda: 100% mleveni ekspandirani perlit

Proizvod: Fabrički pripremljeni gotov filtracioni materijal

Šifra proizvoda: 6801017

Naziv: Perfit PF 220

PRIMENA

Koristi se kao pomoćno filtraciono sredstvo u:

- U prehrambenoj industriji (proizvodnja raznih jestivih ulja, vina, piva, raznih voćnih sokova, skroba i bombonskih sirupa, šećera, biljnih i životinjskih masti, limunske kiseline, sirćeta, želatina...).

- U hemijskoj industriji (proizvodnji boja i lakova, tečnog stakla, raznih hemikalija ...).

- U farmaceutskoj industriji (proizvodnji lekova, antibiotika i fizioloških rastvora ...)

- Prilikom filtracije vode (vode za bazene, flaširane vode, kišnice ...).


Dokumenta