PERFIT PF 220 GMAlumosilikatni materijal vulkanskog porekla termički se tretira na visokoj temperaturi pri čemu ekspandira i višestruko povećava svoju zapreminu. Ovako nastali materijal naziva se ekspandirani perlit. Procesom mlevenja vrši se dimenzionisanje čestica prema granulometrijskim zahtevima korisnika. Ovako dobijeni filtracioni materijal naziva se PERFIT.

Vrsta poizvoda: 100% mleveni ekspandirani perlit

Proizvod: Fabrički pripremljeni gotov filtracioni materijal

Šifra proizvoda: 6801025

Naziv: Perfit PF 220 GM

PRIMENA

Koristi se kao pomoćno filtraciono sredstvo u:

- prehrambenoj industriji za grubu filtraciju jestivih ulja, vina, piva, voćnih sokova, skroba i bombonskih sirupa, šećera, biljnih i životinjskih masti, limunske kiseline, sirćeta, želatina...

- hemijska industrija (filtracija boja i lakova, tečnog stakla, biodizela, raznih hemikalija, tečnosti većeg viskoziteta...).

- filtracija vode (vode za bazene, flaširane vode, kišnice, tretman i prečišćavanje otpadnih voda ...).


Dokumenta