PERFIT PF 220 GGAlumosilikatni materijal vulkanskog porekla termički se tretira na visokoj temperaturi pri čemu ekspandira i višestruko povećava svoju zapreminu. Ovako nastali materijal naziva se ekspandirani perlit. Procesom mlevenja vrši se dimenzionisanje čestica prema granulometrijskim zahtevima korisnika. Ovako dobijeni filtracioni materijal naziva se PERFIT.

Vrsta poizvoda: 100% mleveni ekspandirani perlit

Proizvod: Fabrički pripremljeni gotov filtracioni materijal

Šifra proizvoda: 6801024

Naziv: Perfit PF 220 GG

PRIMENA

Koristi se kao pomoćno filtraciono sredstvo:

- u prehrambenoj industriji za srednje finu filtraciju jestivih ulja, vina, piva, voćnih sokova, skroba i bombonskih sirupa, šećera, biljnih i životinjskih masti, limunske kiseline, sirćeta, želatina...

- kod naplavnih filtera za finu filtraciju vina, piva i tečnosti manjeg viskoziteta...

- filtracija vode (vode za bazene, flaširane vode, kišnice, tretman i prečišćavanje otpadnih voda ...)


Dokumenta