Još neke karakteristike naših filtracionih materijala (Perfiti)

NTU = f ( conc mg / L Perfita ) - Postoji linearna zavisnost između conc Perfita i merene vrednosti za optičku propusnost ( NTU ). Ova zavisnost je prikazana na donjem primeru za jedan od naših Perfita.

 kriva talozenja perfiti

Brzina promene optičke gustine svih naših Perfita su date na sledećem grafikonu. Iz grafikana se može uočiti razlika između naših Perfita. Ova vrsta merenja upotpunjuje sliku koja se inače dobija merenjem parametara kao što su: granulometrijska analiza, brzina filtracije, nasipna masa, plivajući sloj, propustnost ( Darcy ).

karakteristike 02

 

U narednom grafiku su date vrednosti za propusnost ( Darcy ) za sve naše Perfite.

karakteristike 04

Vrlo koristan bi bio i sledeći grafik koji daje međuzavisnost između brzine protoka i propusnosti ( Darcy ). Linearna zavisnost daje mogućnost vrlo brzog izračunavanja propusnosti ukoliko je poznata brzina filtracije ( za koju treba mnogo manje vremena da se izmeri u odnosu na merenje propusnosti ).

karakteristike 05

Budimo u kontaktu

Stojimo vam na raspolaganju za sva detaljnija pitanja u vezi našeg prodajnog programa.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+381(0)23 543 020

Kontakt

Podaci o firmi

 Termika d.o.o. Zrenjanin

 Požeška 4

23000 Zrenjanin

Žiro račun: 

265-2310310000524-90

PIB: 101164950

Prijatelji sajta

Više ...